Norma medyczna ISO 15224 - Oferta nr 80616 - Oferteo.pl

Norma medyczna ISO 15224


Cena do uzgodnienia

Zalety związane ze stosowaniem normy PN-EN 15224:2013:

posiadanie wdrożonego standardu zwiększa szanse w konkursie NFZ

zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów przez ograniczenie rodzajów ryzyka wynikających ze świadczonych usług medycznych,

zapewnienie większej przejrzystości działania (istnienie udokumentowanych procedur medycznych), które mogą stanowić podstawę obiektywnej oceny (ocena zgodności, audyty),

udokumentowanie działalności operacyjnej przez jasne i precyzyjne procedury postępowania,

eliminacja potencjalnych konfliktów na linii lekarz – pacjent przez większy nacisk na komunikację i wzajemną współpracę oraz udział pacjentów w procesie leczenia,

zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń i incydentów medycznych na skutek lepszej komunikacji z pacjentem oraz większej dbałości o bezpieczeństwo pacjenta.

dbałość o zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi przepisami ustawodawcy i organów regulujących,

poprawa konkurencyjności placówek medycznych przez posiadanie dedykowanych dla ochrony zdrowia certyfikatów potwierdzających wysoką jakość świadczonych usług medycznych,

postrzeganie placówki jako podmiotu świadczącego wysokiej jakości usługi medyczne oparte na aktualnej wiedzy oraz otwartości na potrzeby pacjenta.

Beneficjenci normy PN-EN 15224:2013

Norma PN-EN 15224:2013 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mające zastosowanie w ochronie zdrowia. System zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN 15224:2013 może być wdrażany w publicznych oraz prywatnych placówkach medycznych, niezależnie od ich wielkości i specyfiki. Wdrożony system podnosi bezpieczeństwo pacjenta oraz zwiększa wiarygodność podmiotu leczniczego.

Obecnie coraz więcej placówek medycznych wprowadza nową normę EN 15224:2012, gdyż jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż wdrażanie zarówno normy ISO 9001 i akredytacji CMJ. Standard wprowadzany jest najczęściej w:

szpitalach,

domach opieki

praktykach lekarskich

Skontaktuj się z naszą firmą lub złóż formularz bezpłatnej wyceny wdrożenia normy medycznej ISO 15224 na stronie CSTI.pl - odpowiemy w 24 godziny!

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 408