Wdrożenie ISO 27001 - Oferta nr 80618 - Oferteo.pl

Wdrożenie ISO 27001


Cena do uzgodnienia

Posiadanie wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO 27001 gwarantuje, iż procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji są prowadzone prawidłowo i gwarantują pełne bezpieczeństwo, spełniają wymagania polskiego prawodawstwa. Dodatkowo wdrożenie zaleceń normy jest punktem wyjścia do spełnienia wymagań GIODO.

Zalety z wdrożenia normy PN-EN ISO 27001

potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych z ochroną i przetwarzaniem informacji,

potwierdzenie spełniania wymagań GIODO,

identyfikacja ryzyk biznesowych oraz ich minimalizacja,

zmniejszenie ryzyka „wypływu” informacji na zewnątrz,

ochrona zasobów organizacji,

zapewnienie poufność danym i daje gwarancję, że informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla autoryzowanych osób,

zabezpieczenie kompletność informacji oraz stosowanych metod jej ochrony,

poprawę konkurencyjności,

gwarantowanie partnerom, że ich informacje są bezpieczne,

zmniejszenie do minimum ryzyka utraty informacji,

wzrost prestiżu.

Beneficjenci normy

- instytucje użyteczności publicznej gdzie przetwarza się dane osobowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- instytucje zaufania publicznego,

- instytucje finansowe (banki, biura księgowe itp.),

- branża IT (ze szczególnym uwzględnieniem firm umożliwiających hosting lub przechowujących informacje),

- branża medyczna (szpitale, przychodnie, domy pomocy i opieki),

- firmy prywatne.

Skontaktuj się z naszą firmą lub złóż formularz bezpłatnej wyceny wdrożenia ISO 27001 na stronie CSTI.pl - odpowiemy w 24 godziny!

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 257